หนทางสู่การเป็นอัศวิน Death Knight

เจ้าแห่งพลังเนโครแมนติกเดธไนท์ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครเดธไนท์ได้ต่อเมื่อ มีตัวละครใดตัวหนึ่งในไอดีของคุณ มีเลเวลถึง 80 จากนั้นคุณจึงจะสามารถสร้างตัวละครเดธไนท์ได้ โดยตัวละครเดธไนท์ จะเริ่มต้นที่เลเวล 55